Rare Magic: Картата Gathering се продава за невероятни 166 100 долара в eBay

Колко бихте платили за най -рядката карта Magic: The Gathering? Полигонът съобщи, че картата на монетния двор на Black Lotus 9.5 се удвои благодарение на последната покупка от 166 100 долара в eBay. Съгласно историята на офертите, купувачът спечели битката с 12 секунди по истински начин. Свръхредкият алфа Black Lotus карта е една от оригиналните карти, отпечатани в най-ранните декове за издаване през 1993 г. Прочетете Повече

^