Този метеорит е толкова стар, че е видял как Слънчевата система свети преди раждането на Слънцето

Космическият симплектит в метеорит Acfer 094 е доказал, че облъчването на Слънчевата система в началото е било причинено от звезди, различни от тази, която обикаляме. Прочетете Повече

^