Пътеводителят за седем от деветте

Джейнуей насърчава Седем да се свърже с нейната човечност, да се изправи срещу миналото си и да стане човекът, който иска да бъде. Седем показва на Джейнуей, че този човек може да бъде човек и сти Прочетете Повече

^