Разплитане на безумната приемственост на вселената на Тексаското клане с трион

Ако гледате всичките осем филма с верижни триони, доста бързо става ясно, че строгата приемственост никога не е била в съзнанието на сценаристите и продуцентите. Прочетете Повече

^